પેટીએમ એ તેમના બ્લોગ પર જણાવ્યુ હતું કે, ‘અમે દિલ્હી સ્થિત ટેક્નોલોજી સ્ટાર્ટઅપ ક્યુબ26 ના હસ્તાંતરણની જાહેરાત કરવા ઉત્સાહિત છીએ. અમે તમારા માટે વધુ સારા…