કોરોના રોગચાળાની વચ્ચે મદદ કરવા માટે ગમે તે કરી રહી છે. આ તસવીરો મુંબઇની છે, જેમાં બોલીવુડના પ્રખ્યાત સિંગર મીખાહ સિંહ ખુદ ઘરની બહાર આવી…