કૉંગ્રેસના પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીએ ત્રણ રાજ્યોની આગામી ચૂંટણીઓ અને 2019 સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા પક્ષના સંગઠનમાં મોટા ફેરબદલ કર્યા છે. રાજ્યસભાના સાંસદ અને કોંગ્રસ પાર્ટીના મોટા…