વિશ્વભરમાં સોફટ ડ્રિંક અને જયુસ વેચનારી કોકા કોલા કંપની હવે કોફી વેચશે. વિશ્વની સૌથી મોટી કોફી ચેઇન કંપની કોસ્ટા કોફી ને કોકા કોલાએ 36 હજાર…

વર્ષ 2012 માં કોકા-કોલાએ બેહરીન સ્થિત ઔંજન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ઠંડા પીણાના બિઝનેસમાં લગભગ 1 બિલિયન ડોલરમાં 50% ઇક્વિટી હસ્તગત કરી હતી. જેમાં રાની ફ્લોટ જયુસ અને…