ગુજરાતમાં ઉનાળાની ગરમીના કારણે સતત વધી રહેલી વીજ માંગ અને કોલસાની તંગીના કારણે ઉત્પાદન ઘટતાં વીજ કટોકટી ઉભી થાય તેવી સ્થિતીનું નિર્માણ થયું છે. ગુજરાતના…