બોલીવુડની ઘણી હસ્તીઓ છે જેમને કાર્યક્રમોમાં બોલાવવા માટે સારી કિંમત આપવામાં આવે છે. તે લગ્ન સમારોહ હોય અથવા કોઈ ઇવેન્ટનું રિબન કાપવા, સેલિબ્રિટીઓ તેના માટે…