મિત્રો, બોની કપૂર અને શ્રીદેવીની પુત્રી જહાનવી કપૂર અત્યાર સુધી માત્ર બે બોલવુડ ફિલ્મોમાં જોવા મળી હશે પરંતુ, તેની સુંદરતાને કારણે તે હંમેશા ચર્ચામા રહે…