ન્યૂ યોર્કમાં બ્લૂમબર્ગ ઇન્ડેક્સ વિશ્વમાં 500 ધનવાન લોકોનું સ્થાન દરરોજ અપડેટ કરે છે. મુકેશ અંબાણીની સંપત્તિ ₹ 9400 કરોડ વધતા તે વિશ્વના સૌથી ધનવાન લોકોની…