આવનાર સમયમાં આવનાર લોકસભાની ચુંટણી તથા જ્ઞાતિ-જાતીના સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને નવા હોદેદારોની નિમણુક કરવા ચર્ચાઓ કરાઇ હતી. દરેક કોર્પોરેટરે પોતપોતાની રીતે પદ મેળવવા લોબીંગ પણ…