રાખી સાવંતનો અભિનવ શુક્લા પ્રત્યેનો પ્રેમ મર્યાદાને પાર કરતો હોય તેવું લાગે છે. ‘બિગ બોસ 14’ની આગામી એપિસોડમાં રાખી હવે તેના આખા શરીર પર’ આઈ…