ભારતના પ્રસિદ્ધ આધ્યાત્મિક ગુરુ અને સામાજીક કાર્યકર ભૈયુજી મહારાજે મંગળવારે ઇંદોરમાં પોતાની જાતને ગોળી મારતા આત્મહત્યા કરી લીધી. ભૈયુજી મહારાજ રાજકીય રીતે પણ ઘણી વખત…