મિત્રો, શિયાળાની ઋતુમાં લીલા શાકભાજી અને ગાજરને પણ ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવે છે. ગાજરનો ઉપયોગ શાકભાજી, સલાડ અને સૂપ બનાવવા માટે થાય છે. આ…