ભારતની અગ્રણી અને મોટી ટ્રક અને બસ નિર્માતા કંપની અશોક લેલેન્ડ ને બાંગ્લાદેશ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (બીઆરટીસી) પાસેથી 300 ડબલ ડેકર બસો સપ્લાય કરવા માટે…