દેશ માટે અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલ જીતી ચૂકેલી બબીતા ​​ફોગાટના ઘરે નાના મહેમાન પધાર્યા છે. હા, મહિલા રેસલર બબીતા ​​ફોગાટને પુત્ર થયો છે. બબીતા ​​ફોગાટે એક…