અટલ પેન્શન સ્કીમનો (API) વર્તમાન સ્લેબ દર મહિને 5,000 ₹ છે. સરકાર તેને વધારીને 10,000 ₹ પ્રતિ માસ કરશે. ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ ડિપાર્ટમેન્ટના સંયુક્ત સચિવ મદનેશ…