સોમવારે દિલ્હીના લોકોને 40 જેટલી સરકારી સેવાઓ ઘરે જ મળી રહે તે માટે કેજરીવાલ સરકારે નવી યોજના શરુ કરી છે. કેજરીવાલ સરકાર આઠ અલગ અલગ…

સોમવારે દિલ્લીના ત્યાગરાજ સ્ટેડિયમમાં ધરમગુરુ દલાઈ લામાએ દિલ્હીની સરકારી શાળાના બાળકો માટે મહત્વાકાંક્ષી યોજના ‘હેપ્પીનેસ કરિકુલમ’ ની શરુઆત કરી. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે સરકારી શાળાઓના…