ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનઉમાં એપલ કંપનીના એરિયા મેનેજરને એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલે કાર અટકાવી પણ મેનેજરે કાર ના રોકતાં કોન્સ્ટેબલે ગોળી મારી. એપલના એરિયા મેનેજર વિવેક…