મંગળવારે સવારે મુંબઇમાં વરસાદને કારણે ફુટઓવર બ્રિજ તુટી ગયો હતો. અંધેરી સ્ટેશન નજીક ફુટઓવર બ્રિજનો એક ભાગ તુટીને રેલ્વે ટ્રેક પર પડયો હતો. આ ઘટનાને…