આજ થી 6 વર્ષ પહેલા સૌરાષ્ટ્ર ના હૃદયસમા રાજકોટ માં એક નવા વિચાર ને જન્મ મળ્યો અને જે ગુજરાત માં પ્રખ્યાત થઇ ગયો. આત્મનિર્ભર ભારત…

શહેરની યુવતીને મેટ્રોમોનિયલ સાઇટમાંથી યુવકની પસંદગી કરવી મુશ્કેલ ઉભી થઇ છે. હોટેલની મેટ્રોમોનિયલ સાઇટના સંપર્કમાં આવેલા યુવક સાથે યુવતીના શારીરિક સંબંધ પણ હતા. જોકે, યુવકને…

પત્નીથી કંટાળી ગયેલા એક પતિએ એક વર્ષ પહેલા જ જીવનનો અંત લાવી લીધો હતો અને અમદાવાદની સાબરમતી નદીની નર્મદા કેનાલમાં ઝંપલાવી જીવન ટુકાવ્યું હતું. ત્યારે…