સોમવારે રાજસ્થાનના આદર્શ ફાઉન્ડેશનના ઓનર મુકેશ મોદી અને તેમના પત્ની મીનાક્ષી બેને અંબાજી મંદિરમાં ૧ કિલો સોનાનું એક બિસ્કિટ ભેટ સ્વરૂપે આપ્યું હતું. યાત્રાધામ અંબાજી…