૨૮ જુનથી શરુ થઇ રહેલી ૬૦ દિવસની બાબા અમરનાથ યાત્રા માટે યાત્રીઓની નોંધણી થઇ ગઇ છે. નોંધણીની આધારે આશરે ૨ લાખથી વધુ યાત્રિકો અમરનાથ દર્શનાર્થે…