અલવર અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેન્ક જમાકર્તાઓના નાણા પાછા ચૂકવવા સક્ષમ ન હોવાથી રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (આરબીઆઈ) એ બેંકનું લાયસન્સ રદ કરી દીધુ છે. 5 જુલાઈથી…