ચીનની ઈ-કૉમર્સ કંપની અલિબાબાના સહ-સ્થાપક અને ચીફ જેક મા એ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. સોમવારે તેમનો જન્મદિવસ છે. તેઓ સોમવારે 54 વર્ષના થશે. તેઓ તેમના…