એલેક્ઝાન્ડર કિન્લોક ફોર્બ્સનો જન્મ 7 જુલાઈ 1821 ના રોજ લંડનમાં થયો હતો. તેમણે માર્ગારેટ-મોઈર ફોર્બ્સ-મિશેલ સાથે લગ્ન કર્યાં 1840 માં સર ચાર્લ્સ ફોર્બ્સ દ્વારા તેમને…