યુએઇ વિદેશ પ્રધાન શેખ અલ નહ્યાન અબ્દુલ્લાહ બિન ઝાયેદ બિન સુલ્તાન તેમની ભારતની મુલાકાતે આવ્યા છે. યુએઇના વિદેશ પ્રધાને ભારતની તેમની સત્તાવાર મુલાકાતના ભાગરૂપે ભારતીય…