મુંબઇમાં ઘાટકોપરના સર્વોદય નગર વિસ્તારમાં એક ચાર્ટર પ્લેન ક્રેશ થઇ ગયું છે. મુંબઇમાં નવી બની રહેલી બિલ્ડીંગને ટકરાઈને પ્લેનમાં આગ લાગી ગઇ અને ક્રેશ થઇ…