રતન ટાટાની કંપની આરએનટી કેપિટલ એડવાઇઝર્સ ચીનની એંટ ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસિસમાં લગભગ 1000 કરોડ (15 મિલિયન ડોલર) નું રોકાણ કરશે. વિશ્વની સૌથી મોટી ટેકનોલોજી કંપની અને…