વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદીના ડીજીટલ ઇન્ડીયાનું સપનું સાકાર કરવાના બહાના હેઠળ અમદાવાદમાં આરટીઓ લાઇસન્સ સહિતના કામ માટે ઇ પેમેન્ટ જ સ્વીકારશે. આ નોટીસનું બોર્ડ સિંગલ વિન્ડો…

અમદાવાદ આરટીઓ કચેરીમાં લોકોને વારંવાર હેરાનગતિ ભોગવવી પડતી હોય છે. ગયા અઠવાડિયે એજન્ટોને બહાર કરવા માટે આરટીઓએ કચેરીના દરવાજા બંધ કરી નવી વ્યવસ્થા ઉભી કરી…

અમદાવાદ RTO માં રોજ હજારો અરજદારો નવા, રીન્યુ અને ડુપ્લીકેટ લાયસન્સ માટે અરજી કરે છે. RTO માં વધી ગયેલા કામના ભારણ, સ્ટાફની અછત, કોન્ટ્રાકટના માણસોની…