પત્નીથી કંટાળી ગયેલા એક પતિએ એક વર્ષ પહેલા જ જીવનનો અંત લાવી લીધો હતો અને અમદાવાદની સાબરમતી નદીની નર્મદા કેનાલમાં ઝંપલાવી જીવન ટુકાવ્યું હતું. ત્યારે…