અમદાવાદમાં ગત રવિવારે 15 વર્ષના અસંખ્ય માથુર નામના છોકરાને એકાએક લોહીની ઉલટીઓ શરુ થઇ ગઇ હતી અને શરીર ઠંડુ પડી ગયું હતું. તેની મમ્મીએ તેને…