એમેઝોન અને ભારતની પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી કંપની સમારા કેપિટલે 4200 કરોડમાં આદિત્ય બિરલા જૂથની ફુડ અને ગ્રોસરી રિટેલ ચેઈન ‘મોર’ ખરીદી લીધી છે. મોર રીટેલ ચેઇન…