અભિનેતા ગૌતમ ગુલાટીને તાજેતરમાં વર્કઆઉટ પછી મુંબઈમાં સ્પોટ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન, અભિનેતાને કારમાં બેસતા પહેલા કેટલાક કિન્નરોએ ઘેરી લીધો હતો. જે તમે…