રવિવારે સવારે પોણા નવની આસપાસ આ ખોફનાક ઘટના બની છે જેમાં ઉત્તરાખંડના પીપલી-ભૌન માર્ગ પર પેસેન્થીજર ભરેલી એક બસ ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ હતી, આ…