બોલીવુડ સ્ટાર્સને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવે તે કોઈ નવી વાત નથી. દરરોજ કોઈને કોઈ સોશ્યલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગનો શિકાર બની રહે છે. આ…