રક્ષાબંધનના તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતના સુરતમાં એક મિઠાઇની દુકાને 9 હજાર રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ મીઠાઈઓ વેચાઇ રહી છે. ચાંદીના વરખ વાળી મિઠાઇ…