વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વહેલી સવારે રાજઘાટ પહોંચીને મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.તે પછી 7.30 વાગ્યે લાલ કિલ્લા પરથી તિરંગો ફરકાવ્યો હતો. 72 મા સ્વતંત્રતા…

72 મા સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિએ રાષ્ટ્રના નામે આપેલા સંદેશામાં જણાવ્યું હતું કે 15 ઓગસ્ટ દિવસ, દરેક ભારતીય માટે પવિત્ર છે, તે દેશ હોય…