આમિર ખાનની ફિલ્મ ‘3 ઈડિયટ્સ’ માં જોવા મળેલી રેંચો વોલને ડ્રુક પદ્મા કાર્પો સ્કૂલે તોડી નાંખવાનો નિર્ણય લીધો છે. સ્કુલ પ્રશાસને ટુરિસ્ટને સ્કુલમાં પ્રવેશવા પર…