ફોટોકીના 2018 માં ફુજી ફિલ્મ્સે 100 મેગાપિક્સલનો સેન્સર ધરાવતો વિશ્વનો પ્રથમ મીડીયમ ફોર્મેટ અને મિરરલેસ કૅમેરો GFX 100 રજુ કર્યો. તેમાં બોડી ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝેશન અને…