હાલ માં ભારત સહિત દુનિયા ના મોટા ભાગના દેશ માં કોરોના નામના વાઇરસ એ કહેર મચાવ્યો છે. જેની સાથે લડવા માટે ભારત માં પ્રધાનમંત્રી નરેંદ્ર…