શુક્રવારની સવારે ઓડિશા માં ગોપાલપુરની નજીક દરિયા કિનારે ‘દાય’ વાવાઝોડુ આવ્યુ હતું. ભૂવનેશ્વરના હવામાન વિજ્ઞાન કેન્દ્રના ડિરેક્ટર એચઆર વિશ્વાસે જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી…