સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન એકટીંગથી તેના ચાહકોને ખુશ કરતો આવ્યો છે પણ હવે તે તેના ચાહકોને વધુ ખુશ કરવા સિંગલ સ્ક્રીન થિયેટર ચેઇન બિઝનેસમાં આવી રહ્યો…