ભ્રષ્ટાચારના વિરુધ્ધમાં બનેલી જોન અબ્રાહમની ‘સત્યમેવ જયતે’ એકશન મુવી છે. તેના ડાયલોગ્સ પણ જોરદાર અને યાદગાર બની રહેશે તેવા છે. સત્યમેવ જયતે મુવી 15 ઓગસ્ટે…