વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી 23 ઓગસ્ટે એક વાર ફરી ગુજરાતના પ્રવાસે સરકારી કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા આવશે. અગાઉ તેઓની ગુજરાત મુલાકાત કેટલાક કારણોસર રદ કરવામાં આવી હતી.…

લોકલાડીલા માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદીજી ફરી વખત ગુજરાત પ્રવાસે આવવાના છે. મોદીજી વારંવાર કોઇના કોઇ રાજકીય પ્રોગ્રામ કે લોકાર્પણ પ્રસંગે ગુજરાત આવતા જ હોય છે. લોકસભાની…