જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોર્પોરેશન એજન્સી (JICA) એ બુલેટ ટ્રેન નેટવર્કના નિર્માણ માટે ભંડોળ બંધ કરી દીધું છે. 1 ઓક્ટોબર, 2003 ના રોજ રચાયેલી જેઆઈસી એ એક…

ભારતીય રેલ્વે જાપાનની ટેકનોલોજીમાં બાયો-ટોઇલેટમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે કેટલાક પસંદિત સ્ટેશનોમાં લગાવશે. જાપાન પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ મુજબ 150 બાયો ટોઇલેટ મફતમાં આપશે અને આ બધાને વિવિધ…

જાપાનમાં સતત ત્રીજા દિવસે પણ ભારે વરસાદ થતાં અત્યાર સુધીમાં ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. હજારો લોકો હજુ પણ વિવિધ સ્થળોએ ફસાયેલા છે. જાપાનમાં 24…