લગ્ન આપણા જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. અથવા એમ કહો કે લગ્ન જીવન એ આપણા જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો છે. લગ્ન આપણા જીવનમાં ફક્ત પરિવર્તન…

ફીઝીક્સના નિયમોના ચીથરા મોટા ભાગે રોહિત શેટ્ટીના ફિલ્મોમાં ઉડતા હોય છે. ગાડીનું અચાનક હવામાં ઉડી જવું અને હીરો નું વિલેન સાથે હવામાં ફાઈટીંગ કરવું આ…

પાણીપુરીનું નામ સાંભળતાની સાથે જ દરેક લોકોના મોંમાં પાણી આવી જાય છે. પાણીપુરી નાના બાળકોથી લઇને વૃદ્ધ એમ દરેક લોકોને પસંદ હોય છે. તમે પણ…

આજકાલ પ્રેમ તો બહુ જલ્દી થઇ જાય છે પરંતુ આ પ્રેમીઓ લગ્નનું નામ સાંભળીને બોજ જેવું લાગે પરંતુ લગ્ન એક એવો સંબંધ છે કે, ઈચ્છા…