આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હાલ કોરોના વાઇરસ ને ફેલાતો અટકાવવા માટે આપણાં દેશના પ્રધાનમંત્રીએ ૨૨ માર્ચ ના રોજ ૨૧ દિવસ નું લોકડાઉન જાહેર કર્યું…