સોમવારે મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીએ સરખેજ- ચિલોડા સિક્સલેન હાઇવેનુ ખાતમૂહૂર્ત કર્યું. ખાતમુહૂર્ત પ્રોગ્રામ અમદાવાદ એસ જી હાઇવે પરની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ ખાતે યોજાયો હતો. રાષ્ટ્રીય…