ચારણ, ગઢવી સમાજ મોગલ માતાજીને માને છે. તેઓને મા મોગલ પર અતુટ શ્રધ્ધા છે. ફેસબુક પર ચાલતાં અપના અડ્ડા નામના ગૃપમાં કેટલાક સભ્યો દ્રારા મા…