ગુગલ તેના સર્ચ એન્જીનની ઉપર ઘણીવાર સેલીબ્રીટી કે મહત્વની વ્યકતિને યાદ કરતા ડુડલ બનાવીને મુકે છે. આજે ગુગલે દેશના પ્રથમ રેકોર્ડિંગ સુપરસ્ટાર ગૌહર જાનને આજના…