ગોથીયા કપ 2018 વિશ્વની સૌથી મોટી યુવા ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટની 44 મી આવૃત્તિમાં ભાગ લેવા માટે થલતેજ અને જોધપુર પ્રાથમિક શાળાની ૧૦ છોકરીઓ અને વિશ્વભારતી શાળાની…